Globe Food besöker djuren i Skottland – Scotch Prime

26 januari 2023

 

Globe Foods besöker vår leverantör i Skottland.

I Skottland produceras det fenomenala köttet under Scotch Prime varumärket som är geografiskt skyddat av EU.

På plats besöker vi både produktionsanläggningen samt gården för att titta på hur arbetet mot en hållbar produktion i Skottland utvecklas och hur vårt framtida sortiment kan utvecklas.

Skottland är känt för sin whisky som konsumeras i landet, men även exporteras i stora volymer utomlands. Dessa destillerier producerar även mängder med biprodukter som är ett proteinrikt substrat och passar utmärkt som proteinfoder för djuren. Detta är ett av många sätten som lantbrukarna kan idag tillhandhålla lokalt foder till sina djur utöver majs, ärtor och halm.

Besöket på gården i Perth började i ett slututfodringstall där djuren får gå fritt inomhus på golv som är täckt av en tjock bädd av strömaterial. Materialet fylls på flera gånger i veckan och håller djuren torra inomhus och ger en bekväm liggyta. Djuren spenderar normalt mellan fyra till sex månader i slututfodringsstallet innan de går vidare till slakteriet.

Efter slututfodringsstallet åkte vi vidare till en närliggande gård som sköter aveln för djuren som går till slututfodring. Denna gård avlar fram kalvar som får gå fritt och dia under uppväxten och sedan vid en ålder av 11 till 12 månader flyttas till slututfodringsstallet. Lantbrukaren berättade under besöket hur hela gården återanvänder allt som gården producerar. Gården producerar fodret själv och använder djurens gödsel till sina egna åkermarker. För att öka proteinhalten ytterligare i fodret köper gården in substrat från närliggande destillerier.

Under sommarsäsongen som är mellan april till september får djuren beta utomhus på Skottlands gröna marker.

Besöket var mycket lyckat där vi idag har en tydlig bild av hur Skottlands ambitiösa mål med att minska sitt klimatavtryck i köttproduktionen planerats. Exempel på några av målen är;

  • Fram till 2030 minska utsläppen med 75% inom lantbruket;
  • Använda sig mer av ett regenerativt jordbruk;
  • Fasa ut användning av soja och palmolja fram till 2030 och endast använda certifierad soja f.o.m 2025.

 

Utöver dessa mål använder slakteriet endast grön el idag och arbetar med att minska sin vattenanvändning inom produktionen.

Nyfiken på hur vi jobbar med hållbarhet?

Vi på Globe Foods anser att vi har ett naturligt samhällsansvar och att detta ansvarstagande är en mycket viktig hörnsten i vår verksamhet. Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhet.

LÄS MER