Code of conduct

En hållbar affär

Alla våra leverantörer arbetar inte bara med att ta fram det bästa köttet, men också med att främja en hållbar värld för människorna som arbetar och den lokala miljön.

Social hållbarhet

En viktig del i att kunna hålla en hög djuromsorgsstandard är att människorna involverade också mår bra. Av den anledningen ställs krav på leverantörer att ha rimliga arbetstimmar, löner samt förbjuda all form av tvingande arbeten eller barnarbeten. Människor som arbetar ska känna sig fria från en ohälsosam arbetsplats, diskriminering och behandlas med värdighet och respekt.

 

Omsorg av djur och miljö

Vi har stor respekt för köttet som produceras. Alla djur måste hanteras med värdighet utan något hinder för deras fem viktigaste friheterna.

  • Frihet från hunger och törst – tillgång till färskt vatten och foder för att upprätthålla hälsa och energi;
  • Frihet från obehag – tillhandhålla en lämplig miljö, inklusive skydd och ett bekvämt viloområde;
  • Frihet från smärta, skada eller sjukdom – förebyggande eller snabb diagnos och behandling;
  • Frihet att uttrycka det normala beteendet – tillräckligt med utrymme, lämpliga anläggningar och umgänge med samma djurslag;
  • Frihet från rädsla och nöd – genom att säkerställa villkor och behandling som undviker psykiskt lidande;

 

Utöver djuromsorgen är det viktigt att uppfödningen och produktionen sker på ett sådant sätt så att det tar hänsyn till den lokala miljön och ursprungsinvånarens rättigheter som kan påverkas av jordbruket eller industrin. Företagen som har affärer med Globe Foods har måste sträva efter att minimera miljöpåverkan av sin verksamhet samt ställa tydliga mål hur de arbetar med att minska sina klimatutsläpp.

Nyfiken på hur vi jobbar med hållbarhet?

Vi på Globe Foods anser att vi har ett naturligt samhällsansvar och att detta ansvarstagande är en mycket viktig hörnsten i vår verksamhet. Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhet.

Hållbarhet