Hållbarhet

Miljömässigt ansvarstagande

Dessvärre verkar vi i en bransch som står för en fjärdedel av våra klimatutsläpp och det som vi främst syftar på är energiåtgången vid framställandet av nötkött samt djurens utsläpp av metangas. Dock vill vi åstadkomma så mycket som möjligt i denna viktiga fråga och nedan har vi sammanfattat hur vi arbetar inom detta område.

Vi på Globe Foods tittar på alla steg i vår värdekedja i samarbete med våra samarbetspartners för att identifiera och hitta rimliga åtgärder i syfte att tillsammans minska vår del av klimatpåverkan.

 

Här under är ett par åtgärder vi jobbar med för att minska företagets totala utsläpp

Endast anlita transportföretag som har tydliga mål hur deras fordonsflotta ska bli hållbar genom att fasa ut ohållbara fordon.

Endast använda tjänstebilar som är klassade som miljöbilar.

Ställa krav på att våra samarbetspartners inom frys- och kyllagring har en uttalad och ambitiös miljöpolicy.

Ställa krav på att våra leverantörer arbetar aktivt mot en mer hållbar köttproduktion som inkluderar utsläppsanalyser, i syfte att varje år minska utsläppen och använda sig mer av gröna energikällor.

Motivera våra leverantörer att använda sig av regenerativa jordbruk.

 

Sist men inte minst så har vi ett fokus i vår marknadsföring som ska förmå våra kunder att välja kvalitet framför kvantitet, vilket innebär att köttkonsumtionen minskar men den gastronomiska upplevelsen ökar. Att vi hjälps åt att ta ett anatomiskt ansvar och försöka marknadsföra så många delar av djuret som möjligt samt att i största möjliga mån importera från vårt närområde alternativt från områden där transport sker med båt och där framställandet av kött sker i miljöer där energianvändningen är lägre.

Vi tror på det regenerativa jordbruket

Regenerativt jordbruk är ingen enskild åtgärd utan handlar om att kombinera odlingsmetoder och att bruka marken så varierat så möjligt för att därmed öka kolinlagringen och minska miljöpåverkan. Detta genom att använda teknologier som förbättrar jorden och minskar risken för torka och erosion.

 

 

Taste the world – vårt motto

Genom att erbjuda en intressant produktportfölj av hög kvalitet i kombination med nya smakupplevelser samt ett brinnande intresse för marknaden för att öka våra kunders konkurrenskraft och innovation i köket.